Regionaal Landschap IJzer & Polder 

Wie zijn we?

Een regionaal landschap ijvert voor het behoud en herstel van het typische landschap, de natuur en de streekidentiteit. Dat doen ze in samenwerking met de "open-ruimtegebruikers" van een streek. Dit zijn zowel overheidsinstellingen (op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau), als verenigingen voor natuur, toerisme, landbouw en wildbeheer. We betrekken zoveel mogelijk de streekbewoners bij onze werking via o.a. cursussen, studiedagen en publieksevenementen.

Wat doen we?

Samen met alle inwoners van het platteland werken we aan een duurzaam landschap: we planten hagen, bomenrijen en boomgaarden, graven poelen, knotten bomen, enz. Deze ingrepen zorgen ervoor dat enkele unieke planten- en diersoorten, zoals de kamsalamander en de bruine kiekendief, zich hier opnieuw thuis voelen. Dit draagt bij tot een streek waar het aangenaam wonen en leven is.
Daarnaast organiseren we geregeld cursussen, vormingen en allerlei activiteiten rond en in het landschap. Zo geven we jong en oud de mogelijkheid om het landschap te ontdekken, te beleven en er bewust mee om te gaan. 

Klik hier voor de website