Schoolreglement       

 

Geen enkele samenlevingsvorm kan zonder rechten en verplichtingen,afspraken en regels.

Een school die van haar doelstellingen werk wil maken, besteedt daarom veel zorg aan de naleving van deze afspraken en regels.

Afspraken houden niet enkel verplichtingen in, maar maken ook duidelijk dat je als leerling een aantal rechten hebt in de school.

Naast het rechtop degelijk onderwijs, dat uiteraard het belangrijkste is, heb je in de school ook recht op een faire behandeling, op

begeleiding bij je taak als leerling en op inspraak op een aantal vlakken.

 

Wij roepen je dan ook op om er samen het beste van te maken en als je vragen hebt contacteer ons.

 

Het volledige schoolreglement kan u hier (2021-2022) bekijken.