Aanwezigheid op school 

Kleuterafdeling
U mag het belang van de kleuterschool niet onderschatten. Ze vormt een onmisbaar onderdeel van een basisschool en heeft een fundamentele voorbereidende rol op het lager onderwijs. Waak erover dat uw kind regelmatig aanwezig is, vooral in de voormiddag.

Wat moet ik doen bij afwezigheid van mijn kind?
Tracht in de mate van het mogelijke het personeel te verwittigen en in te lichten over de afwezigheid van uw kleuter. Een wettiging voor uw kleuter is evenwel “wettig” niet vereist. (tenzij uw kind onder de wet van de leerplicht valt!).


Lagere afdeling
Uw kind is leerplichtig en moet dagelijks tijdig aanwezig zijn op school om op een regelmatige wijze de lessen te kunnen volgen.

Wat moet ik doen bij afwezigheid van mijn kind?
Elke afwezigheid moet schriftelijk door de ouders gewettigd worden. De door u ingevulde en ondertekende afwezigheidstrook is een wettelijk document. Bij veelvuldige en/of langdurige afwezigheden (meer dan 4 opeenvolgende dagen) is een doktersattest vereist, dat zo vlug mogelijk op school dient binnen gebracht te worden.