CLB Westhoek     

Bij het Centrum voor LeerlingenBegeleiding kunnen leerlingen, ouders en schoolteam terecht voor informatie, hulp en begeleiding. De dienstverlening is gratis.

Het CLB waakt over het welbevinden van leerlingen en speelt een belangrijke rol bij de contacten tussen leerlingen, ouders, school, welzijns- en gezondheidsinstellingen.

Aan deze school is er een team verbonden bestaande uit een arts, een verpleegkundige, een maatschappelijk werker en een psychopedagogisch consulent. Deze medewerkers hebben beroepsgeheim.

De begeleiding van de leerlingen situeert zich binnen volgende domeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg, psychosociaal functioneren.
Klik hieronder voor de website van het CLB.