Onze school streeft in de kleuterafdeling de ontwikkelingsdoelen na. Ontwikkelingsdoelen zijn de minimumdoelen op het vlak van kennis, attitudes die de school bij haar leerlingen moet nastraven. (Decreet basisonderwijs)

De gebruikte methodes zijn hierbij een hulpmiddel.

 

In de lagere afdeling bereiken we met onze leerlingen de eindtermen: eindtermen zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingengroep. Met minimumdoelen wordt bedoeld: enerzijds een minimum aan kennis, inzicht en vaardigheden die alle leerlingen van de leerlingengroep verwerven tijdens het leerproces en anderzijds een minimum aan attitudes  die de school nastreeft bij de leerlingen. (Decreet basisonderwijs)

De gebruikte methodes zijn hierbij een hulpmiddel.