Dit project is uniek in de regio!

Filmpje FOCUS-WTV


Veel scholen in de regio zijn reeds bezig met kwartiermaker, inzetten op lezen,…
“LIST staat voor 'Leesinterventie voor scholen met een totaalbenadering' of ook wel voor 'Lezen IS Top'.
Het is een onderzoeks- en begeleidingsproject onder leiding van Thoni Houtveen (lector 'Geletterdheid' aan de Hogeschool Utrecht).”

                  

Wat is nu het verschil tussen al deze kleine projecten en ons LIST-project?

Doel van dit project is om de ontwikkeling van lezers bevorderen die lezen om te leren enerzijds en die lezen voor hun plezier anderzijds.
Zo hopen wij het leesniveau van de leerlingen naar omhoog te halen.
Een boek lezen voor het slapen gaan is niet meer de normaalste zaak van de wereld. Kinderen gaan steeds minder lezen en oefenen hun vaardigheid in het lezen steeds minder. 
Het gevolg is dat ze steeds meer moeite met lezen krijgen, waardoor hun motivatie nog verder afneemt. Daarom hopen wij met LIST daar verandering in te brengen.
   


De leerlingen worden aan de hand van allerlei leesvaardigheidstesten in groepen geplaatst.
Naargelang het niveau van het kind leest hij/zij in de groep HOMMEL-lezen. 
(Hardop Ondersteund en Makkelijk Lezen) of stillezen. De leerlingen lezen zo’n 180 minuten verspreid over de week.
De hommellezers lezen luidop per 2 in hetzelfde boekje. De stillezers lezen individueel in stilte.
Vloeiend lezen bereiken we in dit project door de leerlingen veel leeftijdsadequate boeken te laten lezen.
Deze boeken kiezen de kinderen zelf.
Leerkrachten ondersteunen de kinderen bij dit keuzeproces en bij het ontwikkelen van een eigen leesvoorkeur.
Dit gebeurt door het geven van minilesjes (2x per week) waar er aan boekkeuze, boekreclame,… wordt gedaan.

                                                               


In de loop van het schooljaar worden de leerlingen getest.
Er wordt dan gekeken of het hommelkind mag overgaan tot stillezen of dat ze nog extra hulp moeten krijgen (ralfi). 
Ook bij de stillezers wordt er gekeken of ze eventueel geen extra ondersteuning nodig hebben. (ralfi light)
Dit is dan zo’n 100 minuten per week.
Naast de traditionele testing worden de kinderen ook van heel dicht opgevolgd door onze
pedagogische begeleidingsdienst en de Universiteit van Utrecht.
Maandelijks moeten wij alle gegevens van de kinderen aan hun bezorgen.
Dit zijn testings, observaties, aantal gelezen boeken, vorderingen op verschillende domeinen,…
Wij krijgen van hen dan de nodige feedback terug om bij te sturen waar nodig.“Alle kinderen kunnen leren lezen, als je ze maar voldoende tijd en goede instructies geeft. Je leert namelijk lezen door te lezen, dat is de kern van het LIST-project dat sinds dit jaar gestart is in onze school.”
Om de leerlingen te prikkelen in dit ganse gebeuren, hebben we een lokaal ingericht als bibliotheek. We hebben zo’n 3000 nieuwe boeken aangeschaft in de loop van het schooljaar en heel wat steun gekregen van vzw, ouderraad, …
Elke leerling van het 2de tot en met het 6de leerjaar kiest op vaste tijdstippen 5 boeken uit de bibliotheek. Nadat ze een boek uitgelezen hebben, vullen ze een logboekje in zodat we kunnen bijhouden hoeveel boeken ze in de loop van het schooljaar gelezen hebben.
 

                                                          

Na 1 jaar LIST kunnen we nu al zeggen dat de vooruitgang bij onze leerlingen fenomenaal is. Leerlingen lezen niet alleen veel beter maar lezen ook liever. Leerlingen brengen zelf titels aan om aan te kopen om zo hun leeshonger verder te kunnen stillen.
Volgend schooljaar starten wij ook met een digitaal systeem om alle uitgeleende boeken bij te houden. Dit zal ervoor zorgen dat de bibliotheek en het aantal boeken dat gelezen werd nog beter kan worden bijgehouden.

Hebben wij u belangstelling kunnen wekken naar dit fantastische blijvend project?

Kom dan zeker langs bij ons op school.

Welkom!