Binnen en in de omgeving van de school is het bewaken van veiligheid een belangrijke zorg. Veilig ravotten en spelen tijdens de pauze, veilig op schooluitstap, veilig van en naar school te voet of met de fiets, vragen de nodige voorzorgen. Veel veiligheidsvoorwaarden zijn al wettelijk vastgelegd. Maar regels alleen zijn meestal niet voldoende om ongevallen te vermijden. 

Hieronder enkele maatregelen die wij als school nemen...

Fluo-hesjes 

Leerlingen die met de fiets naar en van school komen, begeven zich veilig op de weg en respecteren de verkeersregels. Het dragen van een fluohesje is voor hen ook verplicht, het dragen van een helm is wenselijk en veiliger.
Het dragen van het fluo-hesje is verplicht voor alle leerlingen vanaf de herfstvakantie tot aan de paasvakantie.
Bij buitenschoolse uitstappen is het dragen van een fluo-hesje steeds verplicht.

 

Begeleiding busvervoer 

Op de bus is er begeleiding voorzien. De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen van bij het instappen tot bij het uitstappen. De begeleider blijft op de bus. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind 's morgens is opgestapt en zodra het kind is uitgestapt.Kinderen waarvan de ouders hen niet opwachten aan de afstapplaats worden terug meegenomen naar school en worden naar de kinderopvang gebracht tenzij de ouders bij ondertekende verklaring meedelen dat hun kind alleen van de bushalte naar huis mag gaan .

Deelname het Grote Fiets Examen 

Het Grote Fietsexamen is een praktijkexamen waarin we testen of de kinderen uit het zesde leerjaar klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te fietsen. 

Meer info op de website.

Anti - Pestbeleid 

Wij besteden op school aandacht aan het zich goed voelen binnen de groep. Samen met de kinderen trachten wij een veilige omgeving te creëren waarin elkeen zich goed voelt.

Dit doen we ondermeer door preventief optreden :

-       een duidelijke schooleigen antipestbeleid te hebben en dit na te leven
-       het zinvol invullen van de speeltijden a.d.h.v. speelkoffers en een spelaanbod tijdens de middagpauze
-       gericht toezicht door de leerkrachten tijdens speeltijden en vrije momenten
-       het jaarlijks inlassen van specifieke lessen rond pesten tijdens de maand februari (antipestweek)
-       het luisteren naar de kinderen wanneer ze zich niet goed voelen in hun vel
-       het gehoor geven aan kinderen m.b.t. ideeën in het kader van het antipestbeleid o.a. in de leerlingenraad
-       bij aanvang van elk schooljaar herhalen van de concrete afspraken om pesten tegen te gaan a.d.h.v. een specifieke lessenreeks
-       jaarlijks de gemaakte afspraken vastleggen in een gedragscode die wordt ondertekend door de kinderen: speelplaatsverkeer
-       regelmatige herhaling van de gemaakte afspraken en gedragscode
-       intensieve inzet op sociale vaardigheden: Toeka en Tiki

Binnen een veilige omgeving is er ruimte voor een plagerij of ruzie, maar nooit voor pesten. Plagen stopt waar pesten begint…

Tussen plagen en pesten ligt een wereld van verschil. Plagen gebeurt vaak éénmalig en steeds op vriendschappelijke basis. Je plaagt bijvoorbeeld je vriend of vriendin omdat je die graag ziet. (Meisjes plagen is liefde vragen, remember?)

Pesten echter is een vorm van antisociaal gedrag door kinderen/jongeren met onvoldoende of ongepaste sociale vaardigheden. Pesten gebeurt bewust en is gericht op één of meer mensen. De pester wil dat de gepeste persoon zich gekwetst, vernederd, afgewezen, genegeerd voelt. Pesten houdt ook nooit op bij die ene keer. Sommige jongeren worden dagen, weken, jaren getreiterd en gekleineerd door pestkoppen die daar zin in hebben.

No-Blame aanpak

Als ondanks de preventieve maatregelen toch een pestsituatie ontstaat, kiezen we voor een methode om krachtdadig op te treden bij pesten, nl. de No Blame –aanpak: een methode die in 1991 in Engeland is ontwikkeld en met succes werkt.