Update coronavirus 15 april 2020 n.a.v Nationale Veiligheidsraad

Beste ouder(s)

Zoals jullie wellicht via de pers of andere kanalen vernomen hebben gaan we na de paasvakantie nog niet terug open.

De Nationale Veiligheidsraad, uitgebreid met de ministers-presidenten, heeft vandaag (woensdag 15 april), op grond van advies van de wetenschappelijke experten, de huidige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voorlopig verlengd tot en met zondag 3 mei. Dat is nodig om de viruscurve verder af te vlakken, zodat onze gezondheidssector niet overbelast wordt. Of de maatregelen ook na die datum gehandhaafd blijven of versoepelen, hangt af van hoe de cijfers evolueren.

Voor het onderwijs betekent dit dat de lessen op school eveneens geschorst blijven en dat de scholen in opvang moeten blijven voorzien voor de 3 ondertussen gekende groepen.     Ik begrijp dat de kinderen liefst terug naar school willen (en uzelf dit ook liever zou hebben) maar we blijven de richtlijnen van de overheid heel strikt opvolgen.  Bij inschrijving voor de opvang moet u nog steeds uw werkgever en contactgegevens vermelden zodat men kan oordelen of de opvang noodzakelijk is of niet.  Ook voor de ouders in een co-ouderschapsregeling vragen we om de mogelijkheid te bekijken om de kinderen gedurende de dag bij de eventueel niet-werkende ouder onder te brengen.

Concreet voor onze school:
Er is een ophaalmoment voor boeken voorzien op vrijdag 17 april tussen 8.30u en 15.25u.  Dit ophaalmoment is enkel voor de ouders die een mail kregen van de juf met de melding dat ze nog boeken moeten ophalen.
Ook ouders die in aanmerking kwamen voor een laptop of tablet kunnen deze dan ophalen. De klasleerkracht zal jullie hier verder nog over informeren. Heel belangrijk voor de laptops en tablets is dat de ouders deze komen ophalen. De leerlingen zullen deze niet mee krijgen naar huis omdat hier officiële documenten moeten voor getekend worden.

Mag ik vragen om tijdens dit ophaalmoment ook alle door ons genomen maatregelen te respecteren.
• Maximum 5 personen aanwezig in de overdekte zaal.
• Buiten in de wachtrij de anderhalve meter afstand te respecteren.
• Na het ophalen de speelplaats onmiddellijk te verlaten.

Bij ons zal de nieuwe leerstof dus aangeboden worden in de vorm van online lessen, door gebruik te maken van instructiefilmpjes waarin leerstof wordt uitgelegd en een oefenbundel op papier. Er zal met een weekplanning worden gewerkt waarin per dag wordt opgesomd welke taak er moet worden gemaakt en welke instructiefilmpjes er moeten worden bekeken. Het kan gebeuren dat de juffen live-sessies zullen organiseren.

Graag zou ik via deze weg ook alle ouders willen gerust stellen. Tijdens de paasvakantie maakten we met het team de oefening om de prioritaire leerstof voor dit schooljaar te bekijken. We kwamen tot de vaststelling dat voor de meeste klassen de nog te geven nieuwe leerstof wel nog mee zal vallen.

Over een datum vanaf wanneer de lessen weer op school kunnen doorgaan, en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren, heeft de Veiligheidsraad nog geen beslissing kunnen nemen. De veiligheid van leerlingen en personeel zal in die beslissing in elk geval prioritair zijn.

Ik wil jullie via deze weg nogmaals bedanken voor het begrip en de vele inspanningen.

Zorg goed voor elkaar en voor jezelf.


Met vriendelijke groeten

Charlot Van D’huynslager
Directie GO! Basisschool W’ijzer
Grauwe Broedersstraat 73, 8600 Diksmuide
051 50 21 88
0479 200 198
dir.bsdiksmuide@go-scholengroepwesthoek.be
http://wijzer.go-diksmuide.be/

Update coronavirus 15 april 2020 n.a.v Nationale Veiligheidsraad