Stakingsaanzegging donderdag 29 september 2016

Beste ouders

Op donderdag 29 september organiseren de drie vakbonden in Brussel een nationale betoging.

Concreet betekent dit het volgende:
• Er kunnen leerkrachten zijn die staken.
• Er worden warme maaltijden of soep aangeboden.
• Ondanks deze stakingsdag richten we zowel ’s morgens (vóór de schooltijd) als
’s avonds opvang in.
• De schoolbussen rijden onder voorbehoud.

Indien we nog meer informatie ontvangen over geplande acties, zullen wij u daarvan nog verder informeren.

Charlot Van D’huynslager
Directeur

Stakingsaanzegging donderdag 29 september 2016