Stakingsaanzegging dinsdag 31 mei 2016 (kleuterafdeling)

Beste Ouders

Op dinsdag 31 mei 2016 is er een nationale staking gepland.
Uit een personeelsbevraging vernemen we dat er een zekere bereidheid van de personeelsleden is om deel te nemen aan deze staking.
Hierdoor zijn we niet zeker of de lessen op die dag al dan niet zullen kunnen doorgaan.

Concreet betekent dit het volgende:
• Het normale lesverloop op 31 mei 2016 zal sterk verstoord zijn.
In merendeel van de klassen zal de titularis die dag afwezig zijn.
• De school zal enkel beperkt toezicht organiseren op de eventueel aanwezige kleuters.
• Er worden geen warme maaltijden of soep aangeboden.
Gelieve een lunchpakket te voorzien au.b.
• Ondanks deze stakingsdag richten we zowel ’s morgens (vóór de schooltijd) als
’s avonds opvang in.
• De schoolbussen rijden onder voorbehoud.


We danken u voor het begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Charlot Van D’huynslager
Waarnemend directeur

Stakingsaanzegging dinsdag 31 mei 2016 (kleuterafdeling)