Richtlijnen coronavirus 28 februari 2020

Maandag 2 maart start de school als gewoonlijk. Wij hebben info ontvangen van het departement Onderwijs dat alle scholen zoals gewoonlijk opengaan. Dat is beslist op een overleg met vertegenwoordigers van onder andere het Departement Onderwijs, het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO).
De opruk van het Coronavirus volgen wij wel op de voet en gaan via onze infokanalen jullie het recente nieuws over het virus meegeven.
Dit zijn momenteel onze basisregels:
wie geen symptomen heeft, mag blijven naar school gaan
De basisregel blijft: zolang iemand geen symptomen heeft (zelfs al bezocht die persoon een risicogebied), dan mag die persoon naar school blijven gaan. Als iemand symptomen vertoont, dan moet hij thuis blijven en de huisarts contacteren.
Voor leerlingen betekent dat concreet:

Kinderen zonder ziektesymptomen kunnen gewoon terugkeren naar school en kunnen hun gewone activiteiten doen zolang ze geen symptomen hebben.

Kinderen die naar een hoogrisicogebied op reis zijn geweest, moeten waakzaam zijn voor symptomen. Hebben ze symptomen, dan gaan ze niet naar school . Krijgen ze symptomen op school, dan moeten ze meteen de klas verlaten en opgehaald worden door de ouders. De ouders contacteren de huisarts voor verdere opvolging en behandeling.

Gelieve je zoon/dochter niet naar school te sturen indien hij/zij ziek is (maar dit is niet anders dan anders ;) ). Ook gaan de leerkrachten de klas extra luchten tijdens de speeltijden en over de middag.
Mochten we een geval van besmetting ontdekken, dan informeren wij jullie daar onmiddellijk over.

Richtlijnen coronavirus 28 februari 2020