Eat-it Oudercomité GO! Diksmuide zaterdag 25 mei 2019

Beste  ouders en vrienden van het GO


Op  zaterdag 25 mei 2019 organiseert het Oudercomité van het GO! Diksmuide haar negende“EAT-IT” avond !

• Welkom vanaf  19.00 uur.
• Vanaf  20.00 uur : een overheerlijk vis- en vleesbuffet klaargemaakt door de leerlingen van de slagerijafdeling van het Technisch Atheneum.

• Prijs buffet : volwassenen : 16 € , kinderen -12 jaar : 12 €
• Kinderspaghetti (- 12 jaar) : 5 € ; Spaghetti (+ 12 jaar) : 10 €

Door jullie aanwezigheid kunnen wij heel wat schoolprojecten en activiteiten steunen.
Wij hopen dan ook  jullie talrijk te mogen verwelkomen !

Inschrijvingsstrook samen met betaling af te geven op school vóór vrijdag .............: (in de klas of op het secretariaat  aan Nayomi Broucke)
Naam :........................................................................................................................................
Aantal volwassenen :..............x 16 €   Aantal kinderen:…...........x 12 €   Kinderspaghetti:…………...x 5 €
Spaghetti (+ 12 jaar):.…..….. x 10 €                 Totaal :...................... €
Wenst u samen aan tafel te zitten met vrienden of familie gelieve dit te vermelden : ………………………………………

Eat-it Oudercomité GO! Diksmuide zaterdag 25 mei 2019