Doosjes gezocht voor Fancy Fair

Op 31 mei hebben we opnieuw ons jaarlijks schoolfeest en zoals ieder jaar ook onze traditionele visput. Om deze vlot te organiseren hebben we
zo’n 800-tal lege doosjes nodig. Daarom vragen we jullie, beste ouders, om samen met ons doosjes te verzamelen.
Wat mag : doosjes van koeken, medicijnen, cornflaces, tandpasta,uitgewassen botervlootjes enz…
Mogen we u vragen om deze mee te geven met uw kind naar school waar de leerlingen ze kunnen deponeren in de daartoe voorziene verzameldoos.

Doosjes gezocht voor Fancy Fair