Onze superheldenklas is er zowel voor onze superhelden die zich nog moeten vervolmaken in het vliegen (remediëring) als voor de superhelden die extra kunstjes willen leren (uitdieping).

In de lagere school bestaat de superheldenklas zowel uit klasinterne als klasexterne begeleiding.  Ook voor kinderen die leerinhouden vaak te makkelijk vinden, voorzien we extra zorg. We dagen ze uit met verdiepings- en uitbreidingsoefeningen. Via deze activiteiten proberen we hun capaciteiten zoveel mogelijk te prikkelen en te activeren. Voor enkele kinderen blijkt het extra leerstofaanbod binnen de klas toch nog onvoldoende.

Daarom organiseren we gedurende 1 lesuur per week meer uitdaging buiten de klas: in de kangoeroeklas, in 4 groepen (1ste / 2de / 3de en 4de / 5de en 6de. De volgende activiteiten kunnen hier aan bod komen: leren leren, projectwerk, programmeren, schaken, wetenschappen, creatief denken, …


Om te mogen instappen in de kangoeroeklas stellen wij de volgende voorwaarden:
• De klasleerkracht  geeft duidelijk aan dat het kind meer uitdaging nodig heeft dan we binnen de klas kunnen bieden.
• Het kind heeft een duidelijke zorgvraag (rond werkhouding, welbevinden, betrokkenheid of competenties) waarvoor naast de klasinterne ondersteuning ook een specifieke aanpak nodig is.
• Omdat het kind wekelijks klasextern in de superheldenklas werkt, moet het de gemiste doelen in de klas (bijna) zelfstandig kunnen inhalen.

We stellen de volgende doelen aan onze superheldenklas:
• Superhelden hebben vaak andere interesses dan hun klasgenoten. We willen hun nieuwsgierigheid en leergierigheid prikkelen door binnen ons aanbod in te spelen op hun behoeftes.
• Het is belangrijk dat onze superhelden zich ook leren inspannen en leren omgaan met het maken van fouten, met falen. We geven hen niet alleen taken en opdrachten die ze graag doen, maar willen hen leren wat essentieel is in een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling! Om succesvol en bovenal gelukkig te zijn in hun verdere school- en professionele loopbaan zijn deze strategieën onontbeerlijk.