Beste ouder(s)

1 september komt met rasse schreden dichterbij. Wij zijn als team dan ook heel blij dat we kunnen starten in fase geel en hopen dan ook met de nodige aanpassingen deze kleurcode te behouden.

Tot op heden kunnen wij al onze services met de nodige maatregelen aanbieden. Indien deze maatregelen door iedereen ook opgevolgd worden zal dit normaal ook zo blijven dit schooljaar (tenzij hogerhand anders beslist).

Tot gisterenavond lag ons plan voor jullie klaar maar ná de ouderavond kregen we opnieuw nieuwe richtlijnen door van Brussel waardoor bepaalde zaken hieronder misschien wel iets anders kunnen zijn dan wat de leerkrachten jullie gezegd hebben. 
Ik hoop  dan ook echt dat ik jullie niet wekelijks zal moeten lastig vallen met de zoveelste wijziging.

Mag ik u dus zeker vragen heel aandachtig onderstaande info met richtlijnen door te lezen.

Welke aanpassingen houden onze school veilig?

De veiligheid van onze leerlingen en ons personeel is het belangrijkste. Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

• Afstand houden (1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar. In de klas, de gangen en op de speelplaats. Leerlingen van dezelfde klas hoeven dit niet te doen en ook in open lucht hoeven zij hier rekening mee te houden. Enkel bij regenweer moeten wij als school de nodige aanpassingen doen omdat de klasbubbels van de lagere school niet samen kunnen zitten in een afgesloten ruimte.  Deze speeltijden zullen dan waarschijnlijk in de klas moeten door gaan.  Mag ik wel vragen om bij regenweer de nodige regenjassen, waterdichte schoenen te voorzien voor de leerlingen vanaf het eerste leerjaar want een beetje regen zal ons niet tegen houden om buiten te spelen en de nodige frisse lucht op te doen.  In de kleuterafdeling stelt dit probleem zich niet omdat zij wel met andere klasbubbels in contact mogen komen in afgesloten ruimtes.
• Mondmaskers: de leerlingen dragen geen mondmasker (enkel leerlingen vanaf het eerste leerjaar die met de bus naar school komen worden gevraagd om toch een mondmasker te dragen voor de veiligheid van de buschauffeur en -begeleidster) . De leerkrachten van de lagere school dragen een mondmasker in de klas en in contact met volwassenen.  De kleuterjuffen dragen het masker niet in de klas maar wel in contact met volwassenen.
• Netheid: leerkrachten en leerlingen kunnen vaak hun handen wassen of ontsmetten. Er zijn extra wastafels voorzien op de speelplaats en  alle leerkrachten hebben ook de nodige materialen om tussendoor de handen te wassen. De school maakt de lokalen grondig schoon.
• Verluchten van lokalen: Onze ramen staan een hele dag op kipstand en tijdens de pauzes volledig open (net zoals de deuren). Dit kan ervoor zorgen dat het in de klassen heel wat frisser zal zijn dan anders. Gelieve hier voor uw kind op voorzien te zijn door een extra trui. Vanzelfsprekend zullen wij kinderen nooit koud laten hebben in de klas en kijken we ook steeds naar het weer buiten.
• Vaste groepen (contactbubbels) in kleuterafdeling : De verschillende groepen hebben zowel in open lucht als binnen contact met elkaar. 
• Vaste groepen (contactbubbels) in lager school : De verschillende groepen hebben in open lucht contact met elkaar.   Indien leerlingen binnen moeten verblijven dan mogen zij enkel contact hebben op veilige afstand. Dit zal inhouden dat bij regenweer de speeltijden in eigen klas zullen plaats vinden, er nog meer shiften zullen zijn om te eten over de middag en zal dit vooral ook heel grote gevolgen hebben voor onze voor- en naschoolse opvang. 

Toegangspoorten

Leerjaar - groep Hoe werkt het?

Kleuterafdeling

Ouders schuiven aan op anderhalve meter van elkaar en nemen afscheid van hun kleuter aan de schoolpoort. Ook ’s avonds zullen de rijen aan de schoolpoort gemaakt worden en kan je aanschuiven om uw kleuter op te halen.
Bij regenweer kunt u aanschuiven tot aan de deur op de speelplaats.

Ouders hebben altijd een mondmasker op ! Ouders die geen mondmasker op hebben zullen er eentje kunnen aankopen aan 1 euro.

Eerste graad (1a-1b-2a-2b)

Ouders zetten hun zoon/dochter af aan de poort bij juf Sabine (voorkant school) en halen ze daar ook terug op.
Ouders betreden via deze poort nooit het schooldomein.
Indien de klas al door is gaat u (met mondmasker)  samen met uw kind via de hoofdingang vooraan de school binnen.

Tweede graad (3-4)

Ouders zetten hun zoon/dochter af aan de poort op het midden van de parking en halen ze daar ook terug op.
Ouders betreden via deze poort nooit het schooldomein.
Indien de klas al door is gaat u (met mondmasker)  samen met uw kind via de hoofdingang vooraan de school binnen.

Derde graad (5-6a-6b)

Ouders zetten hun zoon/dochter af aan de poort bij bij de sporthal en halen ze daar ook terug op.
Ouders betreden via deze poort nooit het schooldomein.
Indien de klas al door is gaat u (met mondmasker)  samen met uw kind via de hoofdingang vooraan de school binnen.

Hoe werk je als ouder mee aan veiligheid op school?

• Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt. Wie geen mondmasker draagt zal verplicht worden om een mondmasker aan te kopen aan de prijs van 1 euro. Dit zowel op schooldomein als in de opvang.
• Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school.
• Kom niet op het terrein van de school: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats.
• Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
• Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.

Hoe wordt de studie (vanaf 7 september) georganiseerd?

• Leerlingen kunnen enkel deel nemen aan de studie als ze het volledige half uur aanwezig zijn.  Kinderen kunnen dus niet voor 16.30u opgehaald worden.
• Alle kinderen worden door de leerkracht naar de uitgang van de refter/poort speelplaats gebracht.
• Ouders blijven allemaal wachten aan de straatkant bij de refter (dit op veilige afstand en bij voorkeur met mondmasker indien er veel ouders aanwezig zijn).
• Leerlingen “tjekken” uit voor ze naar huis gaan. Zoniet zal de opvang tot 18.30u ook op uw rekening komen te staan. Help hen hier zeker ook aan herinneren of doe dit eventueel zelf.

Hoe wordt de voor- en naschoolse opvang georganiseerd?

’s Ochtends afzetten :

Wie? Waar? Hoe?
Kleuter Bij mooi weer: poort speelplaats
Bij slecht weer: deur zijkant refter (handen ontsmetten en mondmasker aan aub). Bij aankomst eerst inchecken en dan uw zoon/dochter zelfstandig naar begeleidster sturen.

Lager Bij mooi weer: poort speelplaats
Bij slecht weer: Deur achterkant refter (handen ontsmetten en mondmasker aan aub). Bij aankomst eerst inchecken en dan uw zoon/dochter zelfstandig naar begeleidster sturen
!!! Let op : wie Tjek niet gebruikt om in te loggen zal van 7u tot 8.15u de opvang moeten betalen.  Dit digitale systeem kunnen wij dan niet aanpassen. Indien u om de een of andere reden uw badge vergeten bent dan zullen de dames van de opvang dit manueel voor u in orde brengen. Dit kan sporadisch eens gebeuren maar ook niet elke dag.

’s Avonds ophalen:

Wie? Waar? Hoe?
Kleuter Bij mooi weer: poort speelplaats
Bij slecht weer: deur zijkant refter  (handen ontsmetten en mondmasker aan aub). Bij vertrek uitchecken en uw zoon/dochter bij begeleidster gaan ophalen.

Lager Bij mooi weer: poort speelplaats
Bij slecht weer: Deur achterkant refter (handen ontsmetten en mondmasker aan aub). Bij vertrek uitchecken en uw zoon/dochter bij begeleidster gaan ophalen.

!!! Let op : wie Tjek niet gebruikt om uit te loggen zal van 16u tot 18.30u de opvang moeten betalen. Dit digitale systeem kunnen wij dan niet aanpassen. Indien u om de een of andere reden uw badge vergeten bent dan zullen de dames van de opvang dit manueel voor u in orde brengen. Dit kan sporadisch eens gebeuren maar ook niet elke dag.

Wij hopen op ieders begrip.
Mogen wij nogmaals vragen om alle richtlijnen strikt op te volgen? Alleen zo kunnen wij alles veilig houden en onze code geel blijven behouden. Wij doen dit om jullie en onze geliefden gezond te houden en onze werking zoals we nu kunnen aanbieden te blijven behouden.


Houd jullie goed .


Met vriendelijke groeten

Charlot Van D’huynslager
Directie GO! Basisschool W’ijzer
Grauwe Broedersstraat 73, 8600 Diksmuide
051 50 21 88
0479 200 198
dir.bsdiksmuide@go-scholengroepwesthoek.be
http://wijzer.go-diksmuide.be/