De coronamaatregelen maken het moeilijk om ver vooruit te kijken. Voorlopig geven we algemene info over lesuren, studie,... en vragen we om belangrijke momenten zoals een oudercontact vrij te houden. We anticiperen met kleinschaligheid en een pak hygiënische maatregelen. Grote evenementen zoals ons schoolfeest stellen we uit. Maar ook wij wachten net zoals iedereen af hoe het virus verder evolueert.

Bedankt voor het begrip.

STAP 1  VRAGENLIJST VOOR OUDERS

Als eerste stap vragen we van elke ouder de nodige info omtrent studie op school, het gebruik van het collectief busvervoer... en nog veel meer. Vul tegen 31 augustus 2020 deze vragenlijst in zodat wij het schooljaar vlot kunnen opstarten.

STAP 2  DE EERSTE SCHOOLDAGEN & INFORMATIEAVOND

Tijdens de eerste schoolweken komt er heel wat informatie af op kinderen en ouders. We bundelen de nodige info steeds op ons digitaal leerplatform, Smartschool. De uitleg over Smartschool komt de eerste maand aan bod en het uitdelen van de inloggegevens voor ouders, plannen we op onze infoavond eind september. In tussentijd kan je hier de nodige uitleg vinden voor een vlotte opstart!

Verloop van de eerste schooldag(en)

    Ouderbrief: bezoek GO! basisschool W'IJzer

Jaarplanning 2020-2021

    Frigofiche schooljaar 2020-2021 

Infomoment in augustus en eind september

Tijdens de laatste week van augustus organiseren we een infomoment om alle nieuwe (en huidige) ouders welkom te heten. We verspreiden ons infomoment en vragen om in het kader van de coronamaatregelen het aantal aanwezigen te beperken tot het noodzakelijke minimum. Je krijgt op ons infomoment eind september info over Smartschool en onze aanpak wanneer leerlingen overschakelen naar digitaal onderwijs.

STAP 3  GROEIPAKKET (STUDIETOELAGE)


Voor informatie over het aanvragen van een studietoelage, verwijzen we u door naar deze site.

STAP 4 MEDICATIE TOEDIENEN

Voor de veiligheid en gezondheid van uw kind(eren) willen we allereerst stellen dat een ziek kind niet thuishoort in de school.
Medicatie wordt dus in principe thuis gegeven.
In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest, met de juiste dosering en toedieningswijze.

Hieronder kunt u de algemene PowerPoint terugvinden waar u de info voor komend schooljaar kunt terugvinden:

- kleuterafdeling

- lagere afdeling