Update coronavirus 02 maart 2020

Vandaag doken nieuwe coronabesmettingen op in ons land. Er is geen besmetting in een school vastgesteld. Overheden en gezondheidsdiensten doen wat moet. Het is niet nodig om scholen te sluiten. In deze update lees je de huidige richtlijnen en preventiemaatregelen.

Wat kan je preventief doen?

Met deze preventieve maatregelen kan je verspreiding van virussen voorkomen. Moedig personeel en leerlingen aan om ze te blijven volgen, op school én thuis.

1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Het gebruik van speciale wasgels is niet nodig, gewone zeep volstaat.
2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
3. Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak.
4. Vermijd elkaars handen aanraken. Groet met een zwaai of met de elleboog.
5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar school. Contacteer je huisarts.
6. Vermijd nauw contact met zieke personen.
7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
8. Mondmaskers dragen op school heeft geen enkele zin.
9. Verlucht en poets op geregelde tijdstippen de lokalen.

Wanneer moet een leerling of leraar thuisblijven?

• Leerlingen of personeel zonder ziektesymptomen moeten naar school en kunnen hun gewone activiteiten doen zolang ze geen symptomen hebben.
• Leerlingen of personeel die in een hoogrisicogebied zijn geweest, moeten waakzaam zijn voor symptomen. Hebben ze die niet, is er geen enkele reden om ze thuis te houden.
• Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan verlaten ze meteen de klas en halen de ouders ze op. Zij contacteren de huisarts voor opvolging en behandeling.
• Als onderzoek uitwijst dat het om een coronabesmetting gaat, verwittigt de huisarts het team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat neemt de nodige maatregelen.

Update coronavirus 02 maart 2020