Op onze school willen wij alle leerlingen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Het stimuleren van talentbewustzijn en –ontwikkeling bij leerlingen heeft een positieve weerslag op het maken van een doordachte studiekeuze.
Daarnaast zorgt de school voor een uitdagende leeromgeving zodat de leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten.
Ze krijgen de nodige ruimte om hun eigen weg te gaan en de leerkrachten stimuleren hierbij zelfreflectie en ondernemingszin.

Waarom is W'Ijzer anders?

- onderwijs op maat van elk kind
- het beste uit elk kind naar boven halen
- ondersteuning door de zorgcoördinator
- bevorderen van de sociale vaardigheden tussen de leerlingen: Toeka, Joepie-speeltijd,
- anti-pestactieplan ‘No Blame’
- school lopen op een prachtig groen domein
- (gratis)busvervoer
- respect aanleren voor de natuur via praktijkgerichte lessen en uitstappen
- crea-namiddagen
- projecten op regelmatige tijdstippen
- Tutti Frutti: eet meer fruit
- inspelen op de actualiteit
- smartborden, vernieuwde computerklas, Ipads in de kleuterklassen en lagere afdeling
- gezond onderwijs: geen snoep, wekelijks fruit, gezond ontbijt
- ouders worden betrokken bij de werking van de school,
- kerstmarkt, opendeurdag, grootouderfeest, ...
- speelhuisjes: zinvol invullen van de speeltijden
- leerlingenraad
- verjaardagskoffer
- kriebelcontrole

NIEUW: slaapmogelijkheid voor onze allerkleinsten!

Groene school  

ik speel
ik experimenteer
ik leer


We spelen en leren in een prachtige groene omgeving.
We leren respect op te brengen voor de natuur en voor onze eigen gezondheid.
We groeien op in een veilige en rustige omgeving.
We zorgen voor het milieu op en rond de school (MOS), Dynamo.
We werken mee aan gezonde voedingsprojecten:Tutti Frutti, gezond ontbijt, bos- en zeeklassen.
Vogelkastjes, beestentoren,....

Ondernemende school  

samen denken
samen ontdekken
samen doen

Klasoverschrijdend en vakoverschrijdend projectwerk
Het kind de beste ontwikkelingskansen geven
Zelfstandig leren werken met hoekenwerk en contractwerk
Leren met elkaar en aan elkaar
Klasdoorbrekende initiatieven
Actief gebruik maken van computers en internet,smartboards in alle klassen
Uitstappen, sportactiviteiten, cultuur, natuurpunt
Enthousiast team, dat openstaat voor vernieuwing en zich voortdurend bijschoolt
Naschoolse huistaakbegeleiding
Beroepenweek, bedrijfsstages, integratiedag, project K3-L1
Leuke klasblogs in kleuter en lagere school schoolwebsite, Facebookpagina.
Hoge slaagkansen in het secundair onderwijs, ...

Een school met een hart 

ik voel
ik beleef
ik geef

Waar onderwijs warm en huiselijk is
Waar ouders heel nauw betrokken worden bij de opvoeding en het leren van hun kind
Waar kinderen actief meewerken aan een betere wereld!
Waar dagelijks gewerkt wordt aan sociale vaardigheden: Toeka, speelplaatsverkeer, Joepie-speeltijd, ant-pestactieplan ‘No Blame’
Waar kinderen inspraak hebben in het schoolgebeuren, leerlingenraad
Waar kinderen zich weerbaar kunnen opstellen en dit uiten op een aanvaardbare manier (MEGA-project)
Waar respect wordt opgebracht voor ieders mening en overtuiging