Openklasmoment kaboutertjes (peuterklas) 14 december 2018

 Voor elke nieuwe instapdatum organiseert de school een openklasmoment.

Instapdata nieuwe kleuters schooljaar 2017-2018:
– maandag 1 september 2018
– maandag 5 november 2018
– maandag 7 januari 2019
– vrijdag 1 februari 2019
– donderdag 11 maart 2019
– maandag 23 april 2019
– maandag 3 juni 2019

Jullie zijn op dit openklasmoment welkom om 13.00u – 14.00u.
Uw zoon/dochter kan dan even meespelen in de klas en kan zo kennismaken met de nieuwe vriendjes en de juf. Hierna neemt de juf nog even de tijd om jullie de nodige informatie te geven en om jullie vragen te beantwoorden.
Dit is ook het moment om de eerste afspraken (naar de opvang, melding van een allergie, info m.b.t. zindelijkheid, …) te maken met de juf.
De turnleerkracht, de zorgjuf en de directeur springen ook even binnen om kennis te maken.

Data openklasmomenten schooljaar 2018-2019:
– vrijdag 19 oktober 2018
– vrijdag 14 december 2018
– vrijdag 18 januari 2019
– vrijdag 22 februari 2019
– vrijdag 29 maart 2019
– vrijdag 24 mei 2019

Openklasmoment kaboutertjes (peuterklas) 14 december 2018